Gerekli Belgeler


    Kayıt için gerekli belgeler

  • 1. 1 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • 2. Öğrenim Belgesi (Diploma-Tastikname vb.) Fotokopisi
  • 3. Nüfus Cüzdanı (Kimlik) Fotokopisi
  • 4. Sağlık raporu (Aile hekiminizden alacacaksınız)
  • 5. Kan Grup kartı (Sağlık raporuna da yazılabilir)

1. Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası (nüfus kağıdının arkalı önlü fotokopisi)

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği (En az ilkokul mezunu olunmalıdır, 5. sınıftan ayrılanlar veya 2.kademe okur yazar belgesi alanlar da ehliyet alabilirler)

3) Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu (Özel hastanelerden, kliniklerden, veya aile hekimliğinden alınabilir.)

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmamış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.)

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi

2) Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu (Özel hastanelerden, kliniklerden, veya aile hekimliğinden alınabilir.)

5) Son altı ayda çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf (2 tanesi biyometrik olmalı) istenir.

C) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.